Ordlista lån - med förklaringar

Ordlista lån - med förklaringar

Det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på alla ord och benämningar, därför har vi tagit fram en lista över vanliga ord som förekommer i samband med att man lånar pengar. Här nedan hittar du alla ord i alfabetisk ordning.

Disclaimer: denna guide är skriven i syfte att förklara termer som förekommer i samband med lån och ska inte ses som definitioner. Använd inte denna guide som juridisk vägledning.

Administrationsavgift

Den avgift som banken tar för att administrera ditt lån.

Amortering

Det belopp som du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar du din totala skuld.

Amorteringsfrihet

En tidsperiod där du inte behöver betala amortering.

Amorteringstid

Den bestämda tidsperiod som du betalar av ditt lån.

Aviseringsavgift (aviavgift)

Detta är en administrativ avgift som långivaren tar ut för att skapa en faktura till dig.

Avbetalning

När du betalar av en skuld under en längre tid i olika delar.

Bankdag

Med bankdag menas alla vardagar som inte är helg, storhelg eller röd dag.

Borgensman

Detta är en person som förpliktar sig att betala ett lån om en låntagare inte kan.

Borgenär

Detta är den part som har en fordran mot en annan, dvs. den part som äger en skuld. (Ska inte misstas för borgensman).

Dröjsmålsränta

Den ränta som banken tar ut som kostnad om du inte betalar din fordran (faktura) i tid.

Effektiv ränta

När man tar ett lån betalar man förutom ränta på lånet även också oftast avgifter. Den effektiva räntan visar räntan på lånet inklusive alla avgifter.

Faktura

Ett skriftligt krav på betalning där en fordringsägare (bank vid lån) kräver betalt från den betalningsskyldige.

Förfallodatum

Det senaste datumet som du måste betala din faktura eller räkning.

Gäldenär

Den person som har en skuld till en annan.

Inbetalning

Händelsen när pengar byter ägare. Vid lån är en inbetalning när du betalar en faktura eller annan fordran.

Konsumtionslån

Lån som tas i syfte att konsumera.

Kredit

En summa pengar som överlåts under en viss tid och som därefter ska betalas tillbaka. Lån är ett exempel på en kredit.

Kreditupplysning (kreditprövning)

En kontroll av de ekonomiska förutsättningarna att betala tillbaka pengar för den som vill ta kredit.

Löptid

Den tid som ett lån löper.

Medsökande

En person som söker ett lån tillsammans med någon annan.

Påminnelseavgift

Den avgift som en fakturautställare tar om fakturan inte betalas i tid.

Ränta

Den kostnad (som en bank tar ut för att låna ut pengar.

Räntesats

Räntan i form av procent av lånet.

Uppläggningsavgift

Den administrativa avgift som en bank tar för att ge ett lån till låntagaren.

Utbetalningsdag

Den dag som ett lån betalas ut.