Företag tar till synes mer och större lån nu än innan pandemin

Företag tar till synes mer och större lån nu än innan pandemin

Små och medelstora företag i Sverige har påverkats stort av pandemin och alltfler har svårt med betalningar. Enligt en undersökning av Almi har 6 av 10 företag påverkats negativt av pandemin och företagare med utländsk bakgrund har drabbats allra hårdast. Detta ligger i linje med finansgruppen Svea som i sin undersökning visar att 55 % av företagen fått en ganska eller mycket negativ påverkan av pandemin.

Verksamheter inom hotell och restaurang har enligt undersökningen drabbats allra hårdast. Inom hotell och restaurang har 85 % av alla företag drabbats negativt, bland tillverkande företag är siffran 65 % och inom detaljhandeln är det 40 %. Inom hotell och restaurangbranschen finns flest företagsledare med utländsk bakgrund vilket har lett till att dessa har drabbats allra hårdast.

Kreditföretaget Lendo skriver i ett pressmeddelande att de beviljar fler företagslån nu än före pandemin. De lån som beviljas är också 14 % större än vad de var före pandemin bröt ut. En orsak till ökningen av lån är enligt Lendo bland annat att banker har blivit mer konservativa i att bevilja nya lån och att företagare därmed söker sig till nya digitala tjänster.

Lendo skriver att möjligheten för företag att ta lån idag är lika god som den var före pandemin. Detta i samband med det sämre konjunkturläget kan ha lett till den ökade mängden lån.