Så här blir prisbasbeloppet 2023

Så här blir prisbasbeloppet 2023

Enligt SCB kommer prisbasbeloppet år 2023 att räknas upp till 52 500 kr vilket är 8,6% högre än föregående år (48 300 kr). Prisbasbeloppet bestäms utifrån förändringar i konsumentprisindex som väntas öka mellan 8-9 % i år. Höjningen av prisbasbeloppet kommer att leda till att olika bidrag höjs men även att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.

Ett bidrag som följer prisbasbeloppet är garantipensionen som är bestämd att ligga på 2,181 prisbasbelopp för ensamstående och 1,951 för gifta. Detta betyder att ensamstående pensionärer som lever på garantipension kommer att få 9541 kr i månaden år 2023, medan gifta kommer att få 8 536 kr.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer år 2023 att höjas till 613 900 kr vilket är 51 200 kr per månad (jämfört med 46 200 kr per månad år 2022).

Konsumentprisindex mäter prisnivån för konsumenter

Konsumentprisindex baseras på priser hos en stor mängd varor och tjänster och försöker spegla den genomsnittliga prisökningen i det svenska samhället för privat konsumtion. Att mäta konsumentprisindex är det vanligaste sättet för att mäta inflation.

Ökad inflation leder till högre räntor

Sveriges Riksbank har som mål att hålla inflationen i Sverige på ungefär 2 %. För att inflationen ska ligga på denna nivå har Riksbanken ett antal styrmedel där det viktigaste är styrräntan. Styrräntan påverkar i stort sett alla andra räntor i Sverige och när inflationstakten är för hög kan Riksbanken höja styrräntan för att kyla ner den svenska ekonomin.

När Riksbanken höjer styrräntan innebär det att andra rörliga räntor på lån också stiger. Detta betyder att när styrräntan höjs så kommer det att bli dyrare att låna pengar i Sverige. Hos olika lånejämförelsetjänster kan man redan se att räntorna har stigit jämfört med för ett år sedan. Prognosen är att räntorna kommer att stiga vidare så länge som inflationen i samhället är hög.